Polisa privatnosti

Ko smo mi

Dr Techno VB doo, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 79, korisnički.servis@drtechno.rs, +381 21/382-60-21 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Dr Techno VB doo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa


Svrha obrade i pravni osnov

Dr Techno VB doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Druge svrhe
 • Isporuka robe


Dr Techno VB doo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Izvršavanje zakonske obaveze
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku. 


Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Zaposleni u Dr Techno VB doo
 • IT podrška
 • Kurirske službe


Zaštita podataka

Dr Techno VB doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola


Dr Techno VB doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Dr Techno VB doo ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU

Dr Techno VB doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Dr Techno VB doo vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:
Nemačka (server web prodavnice).

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.


Prava možete ostvariti kontaktiranjem Dr Techno VB doo na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon - Novi Sad, Bulevar oslobođenja 79, korisnicki.servis@drtechno.rs, +381 21/382-60-21


Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Prodajna Mesta


Bulevar Oslobođenja 79, Novi Sad

Telefon: +381.021.382.60.21

Newsletter