Politika upotrebe kolačića

Dobrodošli na sajt Dr Techno internet prodavnice. Ova Politika upotrebe kolačića Vam objašnjava šta su to kolačići i na koji način ih koristimo.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku o korišćenju i upravljanju kolačićima, kako biste razumeli koje vrste kolačića su aktivne sa sajtu Dr Techno internet prodavnice, način na koji koristimo i upravljamo kolačićima, svrhu i rok upotrebe kolačića.
Ova Politika o korišćenju i upravljanju kolačićima čini sastavni deo naše Politike privatnosti. Za više informacija o tome kako prikupljamo, obrađujemo i čuvamo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da posetite našu Politiku privatnosti.

 

1. DEFINICIJE I SKRAĆENICE

Izrazi i skraćenice upotrebljene u ovoj Politici o korišćenju i upravljanju kolačićima imaju sledeće značenje:

"Politika", "Politika upotrebe kolačića" označava ovu Politiku upotrebe kolačića;

"Dr Techno", "Mi", "Nama", "Naše" označava „Dr Techno VB“ d.o.o. Novi Sad i sva povezana lica;

"Klijent", "Vi", "Vama", "Vas" označava Vas, fizičko lice koje pristupa i kupuje putem Dr Techno internet prodavnice;

"Strana", "Strane" označava zajedno nas i Vas, ili pojedinačno Vas ili nas;

"Politika privatnosti" označava našu Politiku privatnosti na https://www.drtechno.rs/politika-privatnosti

"ZZPL" označava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018);

"Web sajt", "naša internet stranica" "internet prodavnica" označava www.drtechno.rs;

 

2. ŠTA SU KOLAČIĆI?

„Kоlačić“ predstavlјa kratke, jednostavne fajlove, količine teksta ili podataka, koji se prilikom pristupa nekoj internet stranici “skidaju” i čuvaju u internet pretraživaču u računaru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju, a mogu se zatražiti nazad od pošaljioca. Funkcija kolačića može biti raznovrsna: oni služe pošaljiocima da pri svakoj sledećoj poseti internet stranici prepoznaju Vaš uređaj i zapamte informacije o Vama, zatim za оdržavanje Vašeg stanja na nalogu „prijavlјen“ (kako ne biste svaki put iznova unosili podatke o svom korisničkom imenu i lozinci), prilikоm pоpunjavanja оdređenih оbrazaca za registraciju, memоrisanja Vaših jezičkih pоstavki za pregled internet stranice, praćenje Vašeg surfоvanja na internetu, itd. U pоslednjem slučaju, kaо i u svim оstalim sličnim slučajevima, takva vrsta kоlačića se ne mоže kоristiti bez Vaše prethоdne saglasnоsti na оsnоvu primlјenih detalјnih infоrmacija.

 

3. KAKO I ZAŠTO KORISTIMO KOLAČIĆE?

Mi koristimo kolačiće kako bismo prikupili informacije o upotrebi naše internet stranice i internet prodavnice, o proizvodima koje naši klijenti i posetioci najviše traže i kupuju, kao i o ostalim stranicama koje posećuju. Svrha za prikupljanje, analizu i obradu podataka prikupljenih putem kolačića je poboljšanje naše ponude i izgleda naše stranice, kako bismo svojim posetiocima i klijentima omogućili jednostavnije korišćenje internet stranice, kao i sigurniju i udobniju kupovinu. Budući da pomoću nekih od kolačića možemo da obrađujemo i Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da za više informacija o zaštiti Vaše privatnosti posetite našu Politiku privatnosti.

 

4. VRSTE KOLAČIĆA

Postoji nekoliko vrsta kolačića:

Jednokratni kolačići –privremeni kolačići za jednokratnu upotrebu koji se brišu nakon zatvaranja internet pretraživača. To znači da, na primer, ukoliko sledeći put ponovo pokrenete Vaš internet pretraživač i posetite isti sajt koji je kreirao kolačiće, taj internet sajt neće moći da Vas prepozna i moraćete ponovo da se prijavite (ulogujete).

Trajni kolačići – trajni kolačići ostaju u Vašem internet pretraživaču sve dok ih Vi ručno ne obrišete iz internet pretraživača, ili ih internet pretraživač sam ne obriše nakon isteka perioda na koji se sam kolačić koristi.

Sopstveni kolačići – kolačići kreirani od strane vlasnika internet stranice koju posećujete, koji pomažu poboljšanju upotrebe internet stranice, i oni obično mogu da pamte podatke o Vašem korisničkom imenu, lozinci ili jezičkim preferencijama.

Kolačići trećih lica – kolačići kreirani od strane vlasnika drugih internet stranica, a koji se koriste obično za praćenje i u marketinške svrhe.

Mi koristimo i sopstvene i kolačiće trećih strana. U nastavku možete saznati više o tome koji kolačići se koriste na našem web sajtu.

 

5. KOLAČIĆI KOJE MI KORISTIMO

 

5.1  Apsolutno neophodni kolačići

Apsolutno neophodni kolačići služe za normalno funkcionisanje internet stranice. Bez оvih kоlačića ne mоžete u pоtpunоsti razgledati našu internet stranicu i kоristiti njene funkciоnalnоsti.

 

5.2 Funkcijski kolačići

Preferencijski kolačići pomažu našem web sajtu da zapamti informacije o Vašim preferencijama koje mogu da se menjaju, ili koje menjaju način ponašanja ili izgleda internet stranice (npr. podatke o izabranom jeziku, ili region u kom živite).

 

5.3 Analitički kolačići

Оvi kоlačići prikuplјaju pоdatke о tоme kakо pоsetiоci kоriste internet stranicu, ili kоje internet stranice pоsećuju najčešće. Оvi kоlačići ne prikuplјaju pоdatke kоji se оdnоse na оdređenоg pоsetiоca, i cela infоrmacija kоju ovi kоlačići prikuplјaju je anоnimna. Njihоva jedina svrha je pоbоlјšanje funkciоnisanja internet stranice. Оvi kоlačići оmоgućavaju internet stranici da bоlјe funkciоniše.

 

5.4 Marketinški kolačići

Оvi kоlačići se upоtreblјavaju u marketinške i reklamne svrhe. Koriste se za praćenje pоtrоšačkоg pоnašanja, оgraničavanje pоjavlјivanja reklamnih оglasa ili merenje efikasnоsti оdređene оglasne kampanje. Оvi kоlačići vam pоmažu u оdređivanju efikasnоsti оdređenih mrežnih tržišnih kanala.

 

KOLAČIĆI KOJE MI KORISTIMO:

Broj Naziv kolačića KO OBEZBEĐUJE KOLAČIĆ Grupa Opis TRAJANJE KOLAČIĆA Kolačići u upotrebi Vrsta
1 PHPSESSID Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić je identifikator opšte namene koji se koristi za održavanje promenljivih sesija korisnika odnosno održavanje statusa prijavljenog korisnika između stranica. Sesija 1st Party HTTP
2 private_content_version Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić je neophodan zarad cache (keš) funkcije. Cach (keš) se koristi zbog optimizovanja perioda odgovora na relaciji korisnik-web sajt. Obično je skladišten na pretraživaču korisnika. Trajni kolačić 1st Party HTTP
3 persistent_shopping_cart Dr Techno Neophodni Čuva jedinstveni ključ (ID) korpe kako bi omogućio ponovno prikazivanje korpe anonimnom kupcu. 1 godina 1st Party HTTP
4 form_key Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić osigurava korisnikovu sigurnost prilikom pretraživanja tako što sprečava falsificiranje  unakrsnih zahteva između web sajtova. Podjednako je neophodan za sigurnost kako korisnika, tako i samog web sajta. Sesija 1st Party HTTP
5 store Dr Techno Neophodni Prati koju radnju je odabrao korisnik. 1 godina 1st Party HTTP
6 login_redirect Dr Techno Neophodni Čuva stranu koja je bila destinacija pre nego što je korisnik preusmeren na stranu za registraciju. Sesija 1st Party HTTP
7 mage-messages Dr Techno Neophodni Prati poruke o greškama i ostala obaveštenja koja se prikazuju korisnicima. Poruka se briše iz kolačića nakon što je prikazana korisniku. Sesija 1st Party HTTP
8 mage-cache-storage Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić služi zarad uravnoteženja opterećenja – unapređuje stopu brzine odgovora između krajnjeg korisnika i web sajta, putem raspoređivanja opterećenja prilikom prenosa informacija sa više tipova mrežnih veza ili servera. 1 dan 1st Party HTTP
9 mage-cache-storage-section-invalidation Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić služi zarad uravnoteženja opterećenja – unapređuje stopu brzine odgovora između krajnjeg korisnika i web sajta, putem raspoređivanja opterećenja prilikom prenosa informacija sa više tipova mrežnih veza ili servera. 1 dan 1st Party HTTP
10 mage-cache-sessid Dr Techno Neophodni Ovaj kolačić služi zarad uravnoteženja opterećenja – unapređuje stopu brzine odgovora između krajnjeg korisnika i web sajta, putem raspoređivanja opterećenja prilikom prenosa informacija sa više tipova mrežnih veza ili servera. 1 dan 1st Party HTTP
11 product_data_storage Dr Techno Analitički Ovaj kolačić određuje koji proizvod je korisnik pregledao. 1 dan 1st Party HTTP
12 user_allowed_save_cookie Dr Techno Neophodni Označava da je korisnik dozvolio čuvanje kolačića. Sesija 1st Party HTTP
13 mage-translation-storage Dr Techno Neophodni Čuva prevedeni sadržaj kada je zahtevan od strane korisnika. Trajni kolačić 1st Party HTTP
14 mage-translation-file-version Dr Techno Neophodni Čuva verziju fajla koji sadrži prevod. Trajni kolačić 1st Party HTTP
15 section_data_ids Dr Techno Neophodni Čuva informacije o određenom korisniku koje su povezane sa akcijama pokrenutim od strane korisnika poput prikazivanja liste želje ili informacija o narudžbinama. Sesija 1st Party HTTP
16 recently_viewed_product Dr Techno Analitički Ovaj kolačić određuje koji proizvod je korisnik pregledao. Na osnovu toga, dozvoljava Sajtu da promoviše povezane proizvode. 1 dan 1st Party HTTP
17 recently_viewed_product_previous Dr Techno Analitički Ovaj kolačić prikuplja informacije o tome koje proizvode je korisnik pregledao – svrha mu je da iskoristi prikupljene informacije radi optimiziranja specifične navigacije korisnika na web sajtu. 1 dan 1st Party HTTP
18 recently_compared_product Dr Techno Analitički Čuva ID prozvoda koje je korisnik nedavno upoređivao. Neophodan kolačić za funkciju poređenja proizvoda na web sajtu. 1 dan 1st Party HTTP
19 recently_compared_product_previous Dr Techno Analitički Neophodan kolačić za funkciju poređenja proizvoda na web sajtu. Kolačić olakšava navigaciju. 1 dan 1st Party HTTP
20 _ga Google Analytics Analitički Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i značajan je za ažuriranje Google-ovog analitičkog servisa. Ovaj kolačić se koristi  za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja kao klijentskog identifikatora. Sadržan je u svakom zahtevu stranice i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesiji i za izveštaje o analitičkim lokacijama. 2 godine 3rd Party HTTP
21 _gid Google Analytics Analitički Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb sajt. 1 minut 3rd Party HTTP
22 _gat Google Analytics Analitički Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i koristi se za umanjivanje odnosno ograničavanje prikupljanja podataka na web sajt koji ima veliki broj poseta. Ističe nakon 10 minuta. 1 dan 3rd Party HTTP
23 __lc_cid LiveChat  Neophodni Neophodno za funkcionalnost funkcije chat box-a web sajta. 3 godine 3rd Party HTTP
24 __lc_cst LiveChat  Neophodni Neophodno za funkcionalnost funkcije chat box-a web sajta. 3 godine 3rd Party HTTP
25 _GRECAPTCHA Google reCAPTCHA Neophodni Ovaj kolačić je kreirao Google i koristi se za detekciju da li je korisnik čovek ili robot. 179 dana 3rd Party HTTP
26 mage-cache-timeout Dr Techno Neophodni Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale. Trajni kolačić 1st Party HTML
27 rc::a Google reCAPTCHA Neophodni Ovaj kolačić je kreirao Google i koristi se za detekciju da li je korisnik čovek ili robot. Trajni kolačić 3rd Party HTML
28 rc::b Google reCAPTCHA Neophodni Ovaj kolačić je kreirao Google i koristi se za detekciju da li je korisnik čovek ili robot. Sesija 3rd Party HTML
29 rc::c Google reCAPTCHA Neophodni Ovaj kolačić je kreirao Google i koristi se za detekciju da li je korisnik čovek ili robot. Sesija 3rd Party HTML
30 rc::d-# Google reCAPTCHA Neophodni Ovaj kolačić je kreirao Google i koristi se za detekciju da li je korisnik čovek ili robot. Trajni kolačić 3rd Party HTML
31 test_cookie Google Analytics Neophodni Proverava da li korisnikov browser podržava kolačiće 1 dan 3rd Party HTTP
32 lc_auth_token:# LiveChat  Funkcijski Za funkcionalnost funkcije chat box-a web sajta. Trajni kolačić 3rd Party HTML
33 __oauth_redirect_detector LiveChat  Funkcijski Za funkcionalnost funkcije chat box-a web sajta. 1 dan 3rd Party HTTP
34 livechat_has_visited LiveChat  Analitički Identifikuje posetioca na različitim uređajima i posete, radi optimizacije chat box funkcija na web sajtu. Trajni kolačić 3rd Party HTML
35 _fbp Facebook Oglašivački Ovaj kolačić pomaže u isporučivanju našeg oglašavanja ljudima koji su već posetili naš web sajt kada su na stranici Facebook ili digitalnoj platformi koju pokreće servis Facebook Advertising. 3 Meseca 3rd Party HTTP
36 _gcl_au Google AdSense Oglašivački Ovaj kolačić koristi program Google AdSense za eksperimentisanje sa efikasnošću oglašavanja širom web sajtova koji koriste njihove servise 3 Meseca 3rd Party HTTP
37 ads/ga-audiences Google AdWords Oglašivački Koristi ga Google AdWords ponovo privuče posetioce koji će verovatno pretvoriti u kupce na osnovu posetilaca na mreži na internet stranicama Sesija 3rd Party Pixel
38 fr Facebook Oglašivački Ovaj kolačić je u vezi sa šifrovanim ID-jem naloga Facebook i ID-jem pregledača. 3 meseca 3rd Party HTTP
39 IDE DoubleClick Oglašivački Ovaj kolačić prenosi informacije o tome kako krajnji korisnik koristi web sajt i sve reklame koje je krajnji korisnik mogao da vidi pre posete pomenutog web sajt. 1 godina 3rd Party HTTP
41 amcookie_policy_restriction Dr Techno Funkcijski Potrebno je za upravljanje saglasnostima za kolačiće Sesija 1st Party HTTP
42 amCookieBarFirstShow Dr Techno Funkcijski Upozorava korisnike na korišćenje kolačića i omogućava olakšano prikupljanje saglasnosti povodom istih. Sesija 1st Party HTTP
43 amCookieBarFirstShowTime Dr Techno Sesijski Upozorava korisnike na korišćenje kolačića i omogućava olakšano prikupljanje saglasnosti povodom istih. Sesija 1st Party HTML
44 Side_storage_12760719 LiveChat  Funkcijski Za funkcionalnost funkcije chat box-a web sajta. Sesija 3rd Party HTML

 

 

 

Na sledećim linkovima, možete da saznate više o politikama korišćenja kolačića naših partnera:

Facebook https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142  
https://developers.facebook.com/docs/privacy/
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sr
Livechat https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/
Google AdSense https://policies.google.com/technologies/cookies
DoubleClick https://policies.google.com/technologies/cookies
Google AdWords https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sr
Google reCAPTCHA https://policies.google.com/privacy?hl=sr

 

 

6. KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

Dr Techno koristi kolačiće trećih strana, naših partnera na našoj internet stranici. Ovim trećim stranama omogućavamo pristup odabranim informacijama za obavljanje određenih zadataka o naše ime.

(Na primer, kоristimо mоgućnоsti kоje pruža Google Analytics, kakо bi evidentirali pоsete našоj internet lоkaciji, kaо brоj i učestalоst pоseta. Mi ne  kоristimо оve funkcije za prikuplјanje ličnih pоdataka ili pоjedinačnih IP adresa – podatke dobijamo u sažetom i anonimnom obliku, za statističke svrhe). Međutim, ovako prikupljeni pоdaci su ipak dostupni Google i ostalim trećim stranama, koji prema svojim politikama i uslovima mogu da se kombinuju sa drugim podacima koje o Vama imaju. Stoga Vas molimo da, ukoliko prihvatite upotrebu kolačića trećih strana, posetite njihove zvanične politike korišćenja kolačića, kako biste se bliže upoznali sa njihovim politikama.

Ukoliko ne dozvolite upotrebu kolačića trećih strana, mi ih nećemo koristiti.

 

7. UPRAVLJANJE I KONTROLA UPOTREBE KOLAČIĆA

Mi ćemo kolačiće koristite isključivo uz Vašu prethodnu saglasnost. Ukoliko nam uskratite saglasnost za korišćenje svih, ili nekih od kolačića, mi ih nećemo koristiti, dok ćete Vi moći nesmetano da pristupite našoj internet stranici i kupujete naše proizvode.

Pored toga, Vi u svakom trenutku možete da kontrolišete upotrebu kolačića. Naime, ukoliko budete želeli, u svakom trenutku možete da izbrišete kolačiće iz svog internet pretraživača na računaru ili drugom uređaju, ili da aktivirate opciju koja blokira kolačiće.

Takođe, možete da povučete Vašu saglasnost za upotrebu kolačića, tako što ćete nas obavestiti o povlačenju saglanosti putem e-maila na korisnicki.servis@drtechno.rs .

Kako bismo Vam pomogli da se lakše snađete sa podešavanjima na Vašem internet pretraživaču, pogledajte zvanična uputstva najčešće korišćenih internet pretraživača:

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje prikupljanja kolačića za različite servise.

Više se možete informisati na sledećim web adresama:

Uz navedeno od velike pomoći mogu vam biti i sledeće web stranice:

 

Imajte na umu da vam оvо mоže sprečiti da vidite neke stavke na našоj internet stranici, ili da pоgоršate njenu funkcionalnost.

 

8. IZMENE NAŠE POLITIKE KORIŠĆENJA I UPRAVLJANJA KOLAČIĆIMA

Kako bismo poboljšali uslove korišćenja i obezbedili konstantnu usklađenost sa relevantnim propisima, Dr Techno zadržava pravo da s vremena na vreme menja ovu Politiku upotrebe kolačića. Izmenjena verzija će biti dostupna na našoj internet stranici www.drtechno.rs a obavestićemo Vas i putem “pop-up” notifikacije, kako bismo pribavili Vašu saglasnost za izmenjene uslove.

 

Ova politika kolačića je poslednji put ažurirana 30. avgusta 2021. godine

 

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.