NOVI RAZREDI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Od marta 2021. uvode se nove energetske oznake i revidirane klase energetske efikasnosti za kućne aparate. Ovde možete pronaći sve relevantne informacije o toj temi.

Energetska oznaka (ili EU oznaka) pruža informacije o niskoj potrošnji energije i vode za velike kućne aparate od 1996. godine. To je zakonska obaveza i prikazuje se na proizvodu, kako u prodavnicama, tako i na web stranicama prodavaca. Energetska oznaka namenjena je da kupcu na prvi pogled prikaže podatke o energetskoj efikasnosti, kako bi se omogućilo bolje poređenje sa drugim proizvodima.
Vremenom su kućni aparati postali isplativiji i energetski efikasniji. Iz tog razloga, oznaka EU se sada ažurira.

Evropska unija je izdala obavezno ažuriranje trenutne energetske oznake za sledeće kategorije proizvoda:

  • Mašine za pranje veša
  • Mašine za pranje i sušenje veša
  • Frižideri / zamrzivači
  • Mašine za pranje sudova

 

Pored oznake za energetsku klasu proizvoda, nove nalepnice na kućnim aparatima (registrovanim u EU bazi podataka) imaju i QR kod u gornjem desnom uglu, pomoću kojeg građani mogu saznati više informacija o proizvodu iz zvanične Evropske baze podataka o energetskim oznakama na proizvodima – EPREL. Proizvodi na našem tržištu moraju da zadovoljavaju zahteve za označavanjem koji su na snazi u Republici Srbiji, ali ne moraju nužno biti registrovani u EPREL bazi podataka.

Od marta 2021. sama oznaka mora biti vidljiva na svim uređajima.

 

PROMENE U KLASAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 

Šta se tačno menja na klasama energetske efikasnosti? Zapravo je prilično jednostavno: uobičajeni razredi „Plus“, kao što su A +++, A ++ i A +, menjaju se ujednačenom skalom potrošnje energije od A do G potrošnje energije od A do G. Zadržava se sedmostepena skala boja. Zbog promenjenih metoda merenja, nije moguće pretvoriti staru oznaku u novu. Moguće su samo približne informacije. Za sada promene neće uticati na mašine za sušenje veša, rerne i aspiratore. Očekuje se da će biti revidirane od 2022. Prema tome je sasvim moguće da ćete pored mašine za sušenje A+++ pronaći mašinu za pranje veša klase C.

 

 

Nova energetska oznaka za mašine za pranje veša


Sa redizajniranom energetskom oznakom uvode se neke inovacije u sadržaju: Generalno, na svim energetskim oznakama naći će se QR kod koji vodi do baze podataka EU EPREL. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja. Prethodni razredi Plus (A +++, A ++ i A +) više se neće primenjivati na sektor mašina za pranje veša. Dostupne klase energetske efikasnosti sada se kreću od A do G. Potrošnja vode i električne energije sada više nije navedena na godišnjoj vrednosti, već po pojedinačnom ciklusu ili 100 procesa pranja. Takođe, uvedeni su novi razredi za buku centrifuge od A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

Nova energetska oznaka za mašine za pranje i sušenje veša


Kao i za sve nove energetske oznake, postojaće i QR kod za mašinu za pranje i sušenje veša, koji vodi do baze podataka EU proizvoda EPREL. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja.
Za oblast mašina za sušenje veša dostupni razredi energetske efikasnosti i dalje se kreću od A do G.
Kompletan izgled ove grupe proizvoda će biti revidiran. Oblast za pranje i sušenje i oblast za pranje prikazane su na sopstvenoj skali, a vrednosti za njih su jasnije prikazane. Potrošnja vode i električne energije sada više nije navedena na godišnjoj vrednosti, već po pojedinačnom ciklusu ili 100 procesa pranja. Takođe, uvedene su nove klase za buku centrifuge od A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

 

Nova energetska oznaka za mašine za pranje sudova


Kao deo procesa standardizacije, prethodne klase „Plus“ (A +++, A ++ i A +) takođe su zamenjene za mašine za pranje sudova ujednačenom skalom od A do G. Prema prethodnom standardu, nove klase energetske efikasnosti B približno odgovara uređaju sa A +++ -23%.
U budućnosti će se QR kod obično nalaziti na svim energetskim oznakama, koji vode do baze podataka EU proizvoda EPREL. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja. Dalje, novi realističniji zahtevi (npr. sa šerpama) uvode se prilikom određivanja kompleta posuđa. Prema tome, vrednosti ovde će se sada razlikovati u odnosu na staru energetsku oznaku. Potrošnja vode i električne energije sada više nije navedena na godišnjoj vrednosti, već po pojedinačnom ciklusu i 100 ciklusa. Takođe, uvedene su nove klase za buku centrifuge od A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

 

Nova energetska oznaka za frižidere / zamrzivače


Na oznakama frižidera i zamrzivača nalaziće se i QR kod koji vodi do baze podataka EU proizvoda EPREL. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja.
Prethodne klase plus (A +++, A ++ i A +) više se neće primenjivati na zone hlađenja i smrzavanja. Dostupne klase energetske efikasnosti sada se kreću od A do G. Nove klase energetske efikasnosti A odgovara uređaju sa A +++ - 60% prema prethodnom standardu. Kao i ranije, potrošnja električne energije se izveštava na godišnjem nivou. A-D nnove klase buke su nove kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

 

Nova energetska oznaka za aparate za čuvanje vina


Na oznakama rashladnih vinskih vitrina nalaziće se i QR kod koji vodi do baze podataka EU proizvoda EPREL. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja. Prethodne klase plus (A +++, A ++ i A +) više se neće primenjivati na zone hlađenja. Dostupne klase energetske efikasnosti sada se kreću od A do G. Kao i ranije, potrošnja električne energije se izveštava na godišnjem nivou. A-D nove klase buke su nove kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

 

Nova energetska oznaka za televizore

 

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.