Kupci Uređaja imaju mogućnost da ostvare pravo na dodatnu uštedu prilikom kupovine Uređaja ukoliko dostave svoj polovni mobilni telefon na otkup (trade in)* (u daljem tekstu „Polovni telefon“), i to:

 

- u iznosu od 18.000 dinara (PDV uključen) za kupce Samsung Galaxy Z Fold5, odnosno
- u iznosu od 12.000 dinara (PDV uključen) za kupce Samsung Galaxy Z Flip5.

 

Navedeni iznosi ne mogu da se isplate u gotovini niti se ostvareno pravo može preneti na treću osobu.

*Obaveza dostavljanja Polovnog telefona utvrđena u skladu sa ovim Pravilima predstavlja uslov ostvarivanja prava na popust, stim da Samsung prodajni partner ima mogućnost da odobri pravo na popust u iznosima kako je gore navedeno uz oslobađanje kupca od obaveze u vezi sa otkupom Polovnog telefona.

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.