Aktivirajte vašu 5-godišnju garanciju za Sony Bravia TV
 
Ponuda se odnosi na sve modele BRAVIA LCD televizora kompanije Sony, kupljene na području Srbije za vreme trajanja ove promocije.
 
Na 5-godišnju garanciju primenjuju se priložene Odredbe i Uslovi produžene garancije.
 
Osigurajte 5-godišnju garanciju za televizor kupljen u periodu od 6. 12. 2021. do 15. 3. 2022.

 

Aktivacioni listić se odnosi na sve modele Sony Bravia televizora

U skladu sa Odredbama i Uslovima za produženu garanciju navedeni modeli BRAVIA televizora dolaze sa 5 godina garancije. Garancija se vezuje za model i serijski broj televizora. Vaša 5-godišnja garancija počinje da važi od datuma kupovine televizora.

 

Aktivacija Vaše 5-godišnje garancije
Kako bi aktivirali Vaše produženu garanciju potrebno je pratiti sledeće korake:
1. Posetite www.sony.eu/activation i odaberite Srbija i Crna Gora
2. Unesite aktivacioni kod*
3. Upišite sve zatražene detalje
4. Na Vaš e-mail će stići potvrda o aktivaciji i Ugovor o produženoj garanciji
*Napomena: aktivacioni kod je jedinstven i može biti iskorišćen samo jednom

 

Za ostvarivanje prava na besplatnu 5-godišnju garanciju, AKTIVACIJU JE NEOPHODNO IZVRŠITI U ROKU OD 15 DANA od dana kupovine Vašeg televizora.

 
Sačuvajte potvrdu o kupovini (račun) Vašeg proizvoda u slučaju pojave neispravnosti i potrebe za popravkom.
U slučaju pitanja vezanih za aktivaciju ove produžene garancije molimo kontaktirajte našu službu za korisnike na broj 0800 190 978 ili putem emaila na: customersupport.RS@eu.sony.com

 

Kako pronaći serijski broj: 7-cifreni serijski broj možete pronaći na poleđini i/ili bočnoj strani Vašeg TV-a.

 


 

 

 

 

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.